Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010

Gift - Star Trek - The Enterprise

It's a little gift for my "sweetie" Kerinaty
Kirk and Spock/ [Star Trek ] (c) Gene Roddenberry
==================================
Random sketches X"D


ST - "Why are you so angry , my HONEY ?"~


ST - Sleeping Spock
Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Vietnam Com - Toshiro Hitsugaya

Commission for Memphis

Cuối cùng cũng xong dồi đấy ~~~~ Anh Toshiro đánh vật e đến cả tuần (do nhiều vấn đề =-=)
Galgo watercolor paper & Thiên Long Watercolor X"D


Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

Bookmark gifts

Thiên Long watercolor and Galgo paperNgạo Thiên (c) KuraD


Lý An (c) Windywing
Bảo Nguyên (c) Kumie-sanTey (c) Themy

Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

Wallpaper - Hold my handCommission for Elyrachan :X
Wallpaper
Fanaa & Syld

Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Thứ Ba, 6 tháng 4, 2010

Random sketches


Phác bậy ' '

Cái hính bên Trái sẽ cố gắng hoàn thành *khổ A3 =_=""" *