Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010

Gift - Star Trek - The Enterprise

It's a little gift for my "sweetie" Kerinaty
Kirk and Spock/ [Star Trek ] (c) Gene Roddenberry
==================================
Random sketches X"D


ST - "Why are you so angry , my HONEY ?"~


ST - Sleeping Spock
Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Vietnam Com - Toshiro Hitsugaya

Commission for Memphis

Cuối cùng cũng xong dồi đấy ~~~~ Anh Toshiro đánh vật e đến cả tuần (do nhiều vấn đề =-=)
Galgo watercolor paper & Thiên Long Watercolor X"D