Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Vietnam Com - Toshiro Hitsugaya

Commission for Memphis

Cuối cùng cũng xong dồi đấy ~~~~ Anh Toshiro đánh vật e đến cả tuần (do nhiều vấn đề =-=)
Galgo watercolor paper & Thiên Long Watercolor X"D


Không có nhận xét nào: