Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Alfons Heiderich - Requiem For A Dream

Giây phút Alfons ngã xuống lòng tôi như nghẹn lại.
Tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần bộ phim ấy , và quả thực không lần nào không rơi nước mắt .....


Không có nhận xét nào: